Loading...
НачалоЗа нас

Иновативни решения за ползвателите на републиканската пътна мрежа

„Ен Ей Съпорт“ ЕООД осигурява на своите партньори високо технологично оборудване с прилежащ изключително надежден софтуер, който благодарение на интуитивния си интерфейс позволява продажбата на електронни винетки да се осъществява в рамките буквално на няколко секунди.

„Ен Ей Съпорт” ЕООД (NA Support LTD) има сключен договор за услуги с „Интелигентни Трафик Системи“ АД – първият официален доставчик на услуги за електронно таксуване на пътни такси (Национален доставчик на услуги), по силата на който дружеството е придобило правото да осъществява дейност по издаване (продажба) и валидиране на предплатени продукти за използване на платената пътна мрежа на база време (електронни винетки) чрез изграждане на партньорска мрежа от контрагенти.

По силата на сключения с „Интелигентни Трафик Системи“ АД договор за услуги, „Ен Ей Съпорт” ЕООД разполага с необходимата ресурсна и техническа обезпеченост под формата на интерфейс (ETC система) за валидиране предплатени продукти за електронно таксуване на база време и интеграция към централната таксуваща компонента на Агенция „Пътна Инфраструктура“, чрез който се извършва дейността по издаване (продажба) и валидиране на предплатени продукти за използване на платената пътна мрежа на база време (електронни винетки).

„Ен Ей Съпорт“ ЕООД осигурява на своите партньори високо технологично оборудване с прилежащ изключително надежден софтуер, който благодарение на интуитивния си интерфейс позволява продажбата на електронни винетки да се осъществява в рамките буквално на няколко секунди. Бързата и надеждна възможност за продажба на електронни винетки по този начин позволява и се препоръчва на локации, при които има засилен трафик (като например гранични контролно-пропускателни пунктове между България и съседните страни и други). Сигурността и скоростта на предоставяната услуга са основен фактор за удовлетворяване на ползвателите на републиканската пътна мрежа, при това без да се губи време и без да се получават струпвания (опашки) от моторни превозни средства. В това отношение, този актуален метод за продажба на електронни винетки значително превъзхожда останалите алтернативни начини, като например чрез терминали за самотаксуване в търговски обекти, чрез уеб-сайт, мобилно приложение и други.

НАШИТЕ УСЛУГИ
СПОДЕЛЯНЕ