Loading...
НачалоТол такси

В България ще бъде въведена в експлоатация електронна система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние

Най-късно до 1 март 2020 г. електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние – тол, ще бъде въведена и в търговска експлоатация.

В България ще бъде въведена в експлоатация електронна система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние – тол, за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона.

Обхватът на тол системата и тарифите ще бъдат определени с решение на Министерския съвет на Република България. До тогава ползвателите на платената пътна мрежа ще продължат да плащат винетна такса за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, както следва: месечна, седмична и дневна.

Съгласно действащата нормативна база заплащането на тол таксата дава право на пътното превозно средство, за което е платена, да преминава безпрепятствено по платената републиканска пътна мрежа. Дължимата такса се определя в зависимост от изминатото от пътното превозно средство разстояние и от техническите му характеристики (категорията, брой на осите инцидентни с пътя, емисионен клас).

НАШИТЕ УСЛУГИ
СПОДЕЛЯНЕ
Категория превозни средстваОписаниеПодлежи на събиране на тол такса
Автобуси, 2 оси
Автобуси, 3 оси
Автобуси, 4 или повече оси
Пътни превозни средства предназначени за превоз на пътници, които имат максимално допустима маса над 3,5 тона.Подлежи на събиране на тол такса с изключение на официално освободените превозни средства по чл. 10 ал. 9 от Закона на пътищата.

Опции на тол продукти:
1. Тол такса - с отчитане на изминато разстояние на база на GNSS бордово устройство;
2. Маршрутна карта;
Товарни автомобили, 2 оси
Товарни автомобили, 3 оси
Товарни автомобили, 4 или повече оси
Пътни превозни средства за превоз на товари с две и повече оси, които имат обща техническа допустима максимална маса, в състав с ремарке, над 3,5 тона.Подлежи на събиране на тол такса с изключение на официално освободените превозни средства по чл. 10 ал. 9 от Закона на пътищата.

Опции на тол продукти:
1. Тол такса - с отчитане на изминато разстояние на база на GNSS бордово устройство;
2. Маршрутна карта;
СПОДЕЛЯНЕ