Loading...
НачалоНашите партньори

Партньорите ни разполагат с търговски обекти в различни части от страната

„Ен Ей Съпорт“ ЕООД има сключени договори с партньори, които разполагат с търговски обекти в различни части от страната, които се използват за пунктове за продажба на електронни винетки, както и с персонал за работа с ETC системата.

Партньорите разполагат с търговски обекти, които се използват за продажба на продукти за електронно таксуване на база време, както и с обучен персонал за работа с ETC системата.

Електронните винетки се продават на цените, определени от АПИ за съответната година и оповестени в Държавен вестник, без допълнително начисляване на такси, разноски или комисионни.

СПОДЕЛЯНЕ
Има на партньор 1
Адрес: гр. Русе, ул. Крайдунавска 11
Мобилен: 0888 123 456
Имейл: ruse@partner1.com
Има на партньор 2
Адрес: гр. Русе, ул. Крайдунавска 11
Мобилен: 0888 123 456
Имейл: ruse@partner1.com
Има на партньор 3
Адрес: гр. Русе, ул. Крайдунавска 11
Мобилен: 0888 123 456
Имейл: ruse@partner1.com
Има на партньор 4
Адрес: гр. Русе, ул. Крайдунавска 11
Мобилен: 0888 123 456
Имейл: ruse@partner1.com
Има на партньор 5
Адрес: гр. Русе, ул. Крайдунавска 11
Мобилен: 0888 123 456
Имейл: ruse@partner1.com
Има на партньор 6
Адрес: гр. Русе, ул. Крайдунавска 11
Мобилен: 0888 123 456
Имейл: ruse@partner1.com