Loading...
НачалоЕлектронни винетки

От 1 януари 2019 г. в България беше въведена електронна пътна винетка.

С влизане в сила на е-винетката отпада необходимостта да се залепва хартиен винетен стикер на предното стъкло на пътното превозно средство.

От 1 януари 2019 г. се въвежда и уикенд винетка за пътни превозни средства с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона.

С влизане в сила на е-винетката отпада необходимостта да се залепва хартиен винетен стикер на предното стъкло на пътното превозно средство. При проверка от контролните органи на пътя собствениците и ползвателите на пътни превозни средства не са задължени да представят документ, удостоверяващ закупена винетка.

Цените на е-винетките остават непроменени за всички превозни средства:

НАШИТЕ УСЛУГИ
СПОДЕЛЯНЕ
КатегорияЦена
СрокЕвро 0, I, IIЕвро III, IV, V, EVV и по-висока

Категория 1

Пътни превозни средства предназначени за превоз на товари, строителни машини, колесни трактори и други, с 2 (две) и повече оси, които имат техническа допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона.

• Месечна
• Седмична
• Дневна
174 лв.
87 лв.
23 лв.
134 лв.
67 лв.
23 лв.

Категория 2

Пътни превозни средства предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача (автобуси) и пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с 2 (две) оси, и/или които имат технически допустима максимална маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона.

• Месечна
• Седмична
• Дневна
105 лв.
53 лв.
23 лв.
80 лв.
40 лв.
23 лв.

Категория 3

Пътни превозни средства предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 (осем) места за сядане, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост.

• Годишна
• Три месечна
• Месечна
• Седмична
• Уикенд
97 лв.
54 лв.
30 лв.
15 лв.
10 лв.
СПОДЕЛЯНЕ